Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
  
Cập nhật:14/03/2019 3:34:55 CH

Ngày 11 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (số 45/KH-UBND) triển khai tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Mục đích của việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2019 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn có chất lượng, có giá trị sử dụng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó để có kế hoạch hỗ trợ sản xuất và xúc tiến thương mại, nhằm khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; đồng thời lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh năm 2019 tham gia bình chọn cấp khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2020.

Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trực tiếp đầu tư tại các huyện, thị xã (gọi chung là khu vực nông thôn) trên địa bàn tỉnh được quy định tại Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ.

Có 4 yêu cầu chung đối với sản phẩm tham gia bình chọn đó là: (1) Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm); Bộ sản phẩm là tập hợp các sản phẩm do cùng một cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất, được sử dụng kết hợp với nhau làm tăng thêm hiệu quả sử dụng và tính thẩm mỹ, thuộc một trong các trường hợp sau: Các sản phẩm có cùng tính năng, công dụng, được sản xuất từ một loại nguyên liệu, vật liệu nhưng khác nhau về kiểu dáng, mẫu mã; Các sản phẩm có cùng kiểu dáng, mẫu mã và tính năng, công dụng được sản xuất từ các nguyên liệu, vật liệu khác nhau. (2) Là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn và do chính cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn. (3) Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường”. (4) Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Sản phẩm tham gia bình chọn được phân theo 4 nhóm như sau: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; Nhóm các sản phẩm khác.

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tuân thủ theo 4 nguyên tắc sau: (1) Được tổ chức bình chọn theo trình tự từ cấp huyện/thị xã (gọi tắt là cấp huyện) đến cấp tỉnh; (2) Được thực hiện một cách dân chủ, công khai và minh bạch; tuân thủ các quy định của pháp luật; (3) Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm; (4) Các cơ sở công nghiệp nông thôn gửi hồ sơ và sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến các sản phẩm của mình.

Các tiêu chí cơ bản trong bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đó là: Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật – xã hội và môi trường; Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ; Các tiêu chí khác. 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 45/KH-UBND triển khai tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (Nhấn vào "Tải về" để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối