Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá doanh nghiệp thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:21/01/2020 8:39:10 SA

Ngày 21 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá doanh nghiệp thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này quy định về tiêu chí và thang điểm đánh giá doanh nghiệp thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh áp dụng đối với các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp thân thiện với môi trường bao gồm tiêu chí đánh giá việc giảm thiểu rác thải, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, áp dụng các biện pháp sản xuất sạch, sử dụng các nguồn nguyên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường. Cụ thể như sau:

Stt

Tiêu chí

Tổng điểm

01

Sử dụng các nhiên liệu sạch trong quá trình hoạt động, sản xuất

10

-

Sử dụng 80% - 100% nhiên liệu sạch

10

-

Sử dụng 50% - 80% nhiên liệu sạch

5

02

Sử dụng các vật dụng, vật liệu thay thế thân thiện với môi trường, không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng 01 lần

15

-

Hoàn toàn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng 01 lần

15

-

Có sử dụng các vật dụng, vật liệu thay thế thân thiện với môi trường, không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng 01 lần

10

-

Có phương án, lộ trình, kế hoạch và ban hành quy định hạn chế, không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng 01 lần

5

03

Áp dụng các biện pháp trong sản xuất và kinh doanh, dịch vụ nhằm tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường

10

-

Tiết kiệm tài nguyên từ 80% trở lên

10

-

Tiết kiệm tài nguyên từ 50% đến dưới 80%

5

04

Giảm thiểu rác thải, phân loại rác tại nguồn

10

-

Triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn

10

-

Có bố trí thùng đựng rác phân loại trong khuôn viên đơn vị

5

05

Thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải trong quá trình hoạt động

15

-

Thu hồi sản phẩm thải bỏ sau sử dụng của khách hàng

10

-

Tái chế, tái sử dụng chất thải trong quá trình hoạt động

5

06

Thực hiện các chương trình vì cộng đồng như trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh, các hoạt động vì môi trường xanh, sạch, đẹp, tham gia tích cực các phong trào như: Chủ nhật xanh, “Nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần và túi ni lông khó phân hủy”;

20

-

Chủ động xây dựng và triển khai các mô hình hay, đặc trưng của đơn vị để thực hiện phong trào: “Chủ nhật xanh”, “Nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần và túi ni lông khó phân hủy”

15

-

Tổ chức các hoạt động, tham gia hưởng ứng cùng với Tỉnh Đoàn, các sở ban ngành,...

5

07

Thực hiện mua sắm, tiêu dùng những sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường trong quá trình hoạt động

10

08

Có những giải pháp an toàn đối với môi trường và sức khỏe con người

10

-

Có trang bị các trang thiết bị giảm khí thải, hàm lượng bụi, tiếng ồn; đồng phục bảo hộ lao động,...

5

-

Thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ theo đúng quy định

5

 

Tổng cộng

100

Doanh nghiệp có tổng số điểm đạt từ 85 trở lên được công nhận doanh nghiệp thân thiện với môi trườngKết quả doanh nghiệp thân thiện môi trường được công bố vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới hằng năm (Ngày 05 tháng 6) trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau khi có kết quả công bố, Doanh nghiệp được công nhận doanh thân thiện môi trường sẽ được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và được trao logo doanh nghiệp thân thiện môi trường, được công nhận doanh nghiệp thân thiện môi trường được tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, được sử dụng logo doanh nghiệp thân thiện môi trường trên sản phẩm hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các thị trường trong nước và quốc tế.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối