Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:07/05/2021 3:24:59 CH

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn (đài cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Đài cấp xã là phương tiện thông tin, tuyên truyền của chính quyền cấp xã. Đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật về truyền dẫn, phát sóng phát thanh, tần số vô tuyến điện và an toàn thông tin. Chỉ phát những nội dung thuộc phạm vi và nguồn thông tin được quy định. Đối với chương trình do đài cấp xã sản xuất, biên tập, phát thanh phải được lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt. 

Đối với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thông tin trên đài cấp xã, chỉ được phát thông tin trong các trường hợp cụ thể sau: Trường mầm non, tiểu học và các trường phổ thông đóng trên địa bàn (bao gồm trường công lập và ngoài công lập) thông báo tuyển sinh các lớp đầu cấpDoanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp khác hoạt động trên địa bàn xã, thị trấn thông báo tuyển dụng lao động. Thông báo tuyển dụng chỉ được nêu vị trí, số lượng, yêu cầu, tên và địa chỉ doanh nghiệp tuyển dụng; không được nêu các thông tin khác về doanh nghiệp; không giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa của doanh nghiệp. Thông báo của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội tại địa phương; thông báo nhân đạo, từ thiện. Thông tin phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung.

Thời gian, thời lượng phát thanh theo khung thời gian và thời lượng cố định, trừ trường hợp thông báo khẩn cấp, đột xuất và các đợt thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị. Căn cứ điều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định chung cho địa bàn hoặc giao Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động quy định cho phù hợp, bảo đảm yêu cầu sau:

Địa bàn thành phố Huế: Đài truyền thanh phường chỉ phát thông tin liên quan đến dân cư trên địa bàn, phát thanh tối đa 2 lần/ngày (01 lần buổi sáng, 01 lần buổi chiều), tối đa 15 phút/lần, tối đa 5 ngày/tuần (thứ 7 và chủ nhật chỉ phát khi có trường hợp khẩn cấp, đột xuất hoặc các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và các cơ quan có thẩm quyền).

Địa bàn các huyện và thị xã: Đài cấp xã phát thanh tối đa 2 lần/ngày (sáng, chiều), tối đa 45 phút/lần bao gồm cả thời gian tiếp sóng đài cấp trên, 7 ngày/tuần (tối đa 30 phút/lần đối với ngày thứ 7 và chủ nhật); Chú trọng tăng thời lượng nội dung thông tin tại cơ sở, đảm bảo tối thiểu 3 chương trình tự sản xuất/01 tuần.

Trong thời gian kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỳ bầu cử, ứng phó với thiên tai, lũ lụt, các nhiệm vụ khẩn cấp, đột xuất, đài cấp xã thông tin, tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp Tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối