Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
  
Cập nhật:03/12/2018 10:41:57 SA

Ngày 01 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2810/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Theo đó, sẽ có 22 chương trình bồi dưỡng (với 38 lớp, 2208 học viên) sẽ được tổ chức trong năm 2019 gồm có: Bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã; Bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Bồi dưỡng chức danh Người đứng đầu các tổ chức Chính trị- Xã hội xã; Bồi dưỡng kiến thức QLNN về Văn phòng- Thông kê; Bồi dưỡng kiến thức QLNN về Tư pháp - Hộ tịch; Bồi dưỡng kiến thức QLNN về Văn hóa; Bồi dưỡng kiến thức QLNN về Lao động và người có công; Bồi dưỡng chức danh Trưởng Công an xã; Bồi dưỡng chức danh Chỉ huy trưởng BCH QS xã; Bồi dưỡng kiến thức QLNN về   Tư pháp - Hộ tịch; Bồi dưỡng kiến thức QLNN về  Tài chính- Kế toán; Bồi dưỡng kiến thức QLNN về  lao động- người có công; Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng; Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên tại huyện Phú Lộc; Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên tại thành phố Huế; Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên; Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính tại huyện A Lưới; Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính; Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; Tin học nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; Bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở; Bồi dưỡng lãnh đạo cấp huyện.

Đối tượng học viên là Chủ tịch, PCT HĐND, UBND xã; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Người đứng đầu các tổ chức Chính trị- Xã hội xã; Công chức Văn phòng - Thống kê xã; Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã; Công chức Văn hóa -Xã hội xã; Công chức Văn hóa -Xã hội xã;  Trưởng Công an xã; Chỉ huy trưởng BCH QS xã; Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã; Công chức Tài chính- Kế toán xã; Công chức Văn hóa - xã hội xã; Công chức Địa chính- Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã; Trưởng, Phó phòng, chuyên viên và tương đương và CBCC cấp xã trên địa bàn huyện Phú Lộc; Trưởng, Phó phòng, chuyên viên và tương đương và CBCC phường trên địa bàn thành phố Huế; Trưởng, Phó phòng, chuyên viên và tương đương cấp tỉnh, cấp huyện và CBCC cấp xã; Trưởng, Phó phòng, chuyên viên tương đương và CBCC  cấp xã địa bàn huyện A Lưới; Trưởng, Phó phòng và tương đương cấp tỉnh, cấp huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và dự nguồn các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh, huyện và cơ sở; Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương các sở ban ngành và CBCCVC quy hoạch các chức danh này; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, các huyện, thị xã và thành phố Huế và CBCCVC quy hoạch các chức danh này.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối