Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc
  
Cập nhật:04/10/2020 10:52:58 SA

Ngày 03/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 189/QĐ-BCĐ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc.

Cụ thể, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc gồm 3 phần:

Tiêu chí đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch COVID-19 (gồm 15 tiêu chí và tổng số điểm chuẩn là 100. Theo đó, nếu đạt từ 80 điểm trở lên: An toàn mức 1. Đạt từ 65 điểm đến dưới 80 điểm: An toàn mức 2 Đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm: An toàn mức 3:  Đạt dưới 50 điểm: Không an toàn)

Tiêu chí đánh giá công tác lập kế hoạch chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc

Tiêu chí đánh giá về việc triển khai thực thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

Căn cứ Bộ tiêu chí này, các cơ quan, đơn vị, công sở trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm tự đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (qua Sở Y tế); Sở Y tế chịu trách nhiệm hậu kiểm theo quy định.

Chi tiết xem phụ lục đính kèm!


 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 PL1 Quyết định số 189/QĐ-BCĐ (Kích vào để xem chi tiết)
2 PL2 Quyết định số 189/QĐ-BCĐ (Kích vào để xem chi tiết)
3 PL3 Quyết định số 189/QĐ-BCĐ (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối