678 xe lăn mới sẽ được trao tặng cho các đối tượng khuyết tật nghèo sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
  
Cập nhật:08/08/2019 11:29:48 SA
Ngày 08/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1899/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ 678 xe lăn mới 100% trị giá 37.317,07 USD của Tổ chức Trả lại tuổi thơ (GIBTK/Hoa Kỳ) thông qua Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh để thực hiện hoạt động trao tặng cho các đối tượng khuyết tật nghèo sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả theo quy định hiện hành; phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối