60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định vào năm 2025
  
Cập nhật:22/02/2020 11:18:32 SA

Ngày 21/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về việc thực hiện "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2030”.

Đối tượng áp dụng gồm: Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;  Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Kế hoạch không áp dụng đối với các đối tượng sau: Cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực ngoại vụ; Giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

Kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ có 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định; 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định; 20% cán bộ, công chức cấp xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.

Đến năm 2030: 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên và ngoại ngữ chuyên ngành;  70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành; 30% cán bộ, công chức cấp xã và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

Theo đó, Kế hoạch sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2020 đến hết năm 2030.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối