5,5 tỷ đồng cho tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:11/01/2021 4:08:08 CH

Ngày 07/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 24/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Fédération Handicap Internatinonal (HI-Pháp) tài trợ với Tổng vốn dự án là 5.500.000.000 VNĐ (Năm tỷ năm triệu đồng chẵn), tương đương 250.000 USD (Hai trăm năm mươi nghìn Đô la Mỹ),

Theo đó, để cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh bị tổn thương não (cả người lớn và trẻ em) trên địa bàn dự án thông qua các dịch vụ phục hồi chức năng tại cơ sở y tế và tại cộng đồng, dự án sẽ bao gồm các hoạt động chính sau: Xây dựng các giáo trình, tài liệu tham khảo, tham vấn về cung cấp các dịch vụ chăm sóc toàn diện và chất lượng cho bệnh nhân bị các tổn thương não; Nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên ngành bao gồm cán bộ y tế, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, điều dưỡng, cán bộ công tác xã hội; Thúc đẩy và đo lường việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc toàn diện và cung cấp dụng cụ, thiết bị có chất lượng cho người khuyến tật.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối