40% phụ nữ nguy cơ trong độ tuổi 30-50 được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung, ung thư vú vào năm 2025
  
Cập nhật:12/08/2022 4:33:22 CH

Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND khám, sàng lọc ung thư cổ tử cung, ung thư vú tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025 nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thông qua hoạt động khám sàng lọc ung thư cổ tử cung, ung thư vú cho các phụ nữ trong độ tuổi 21-65, ưu tiên cho nhóm phụ nữ nguy cơ trong độ tuổi 30-50 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2022-2025; nhằm xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường vai trò và năng lực của mỗi người dân trong việc việc phòng, chống các bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư vú góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng sống của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 đạt những mục tiêu sau: 40% phụ nữ nguy cơ trong độ tuổi 30-50 được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung, ung thư vú. 70% người dân hiểu biết về bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư vú, cũng như các nguyên tắc phòng, chống bệnh này. 90% cán bộ thực hiện công tác phòng, chống bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư vú được đào tạo và tập huấn về dự phòng, giám sát phát hiện, quản lý theo quy định.

Theo đó, Kế hoạch triển khai 07 nhóm giải pháp chính như: Nhóm giải pháp về truyền thông vận động và truyền thông giáo dục sức khỏe. Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý về hoạt động dự phòng và sàng lọc ung thư cổ tử cung, ung thư vú. Nhóm giải pháp về đảm bảo tài chính. Nhóm giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực chuyên ngành sản phụ khoa cho y tế các tuyến. Nhóm giải pháp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, khoa học, công nghệ. Nhóm giải pháp về chuyên môn, kỹ thuật. Nhóm giải pháp về cải thiện chất lượng báo cáo thống kê, giám sát, theo dõi và đánh giá.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối