360 triệu đồng viện trợ xây mới 06 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  
Cập nhật:17/04/2019 5:32:38 CH

Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án bằng tiền trị giá 360.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn) từ Tổ chức Phuc’s Fond (Na Uy) thông qua Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế để xây mới 06 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Vinh Hiền và xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc), xã Thượng Quảng và xã Thượng Long (huyện Nam Đông), xã A Ngo (huyện A Lưới) và xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy).

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối