2 tỷ đồng tài trợ phát triển chính thức dự án “Phát triển Bóng đá phong trào tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 – 2024”
  
Cập nhật:28/09/2020 3:50:52 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định số 2501/QĐ-UBND về việc tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Phát triển Bóng đá phong trào tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 – 2024” do Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) tài trợ nhằm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành mô hình mẫu về bóng đá phong trào tại Việt Nam.

Theo đó, phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Phát triển Bóng đá phong trào tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 – 2024” do Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) tài trợ với tổng vốn dự án: 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn), tương đương 86.580 USD (Tám mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi Đô la Mỹ).

Các hoạt động chính của dự án bao gồm: Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành mô hình mẫu về bóng đá phong trào tại Việt Nam để có thể nhân rộng ra các tỉnh thành khác ở Việt Nam; Tăng cường vai trò lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế (HFF) để có cung cấp dịch vụ và điều hành tất cả các hoạt động bóng đá phong trào tại tỉnh Thừa Thiên Huế và đưa Liên đoàn bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế (HFF) trở thành cơ quan chủ quản trong việc phát triển bóng đá phong trào trên địa bàn tỉnh; Phát triển cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế được nâng cao gồm số lượng các CLB phong trào hiện có được duy trì và nâng cao; có nhiều CLB mới được thành lập và trực thuộc Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế (HFF).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế (HFF) tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối