Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia
  
Cập nhật:24/02/2016 11:02:39 SA
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia (Nhấn vào "Tải về" để xem)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối