Tổ chức hành chính Thừa Thiên Huế
  

Từ ngày 01/7/2021, theo Nghị Quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021, tỉnh Thừa Thiên Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố); 141 đơn vị hành chính cấp xã (95 xã, 39 phường và 7 thị trấn). 

Thành phố Huế 

Huyện A lưới 

Thị xã Hương Thủy 

Thị xã Hương Trà 

Huyện Nam Đông 

Huyện Phong Điền 

Huyện Phú Lộc 

Huyện Phú Vang 

Huyện Quảng Điền 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]