THÔNG BÁO
Về việc khai báo y tế tại Hue-S hoặc địa chỉ http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt.
  
Cập nhật:29/01/2021 10:01:50 SA
Trung tâm điều hành thông minh tỉnh vừa có hướng dẫn cho những ai đã đi qua các địa điểm theo thông báo dưới đây khẩn trương khai báo y tế tại Hue-S hoặc địa chỉ http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt.

 

Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phối hợp triển khai giải pháp QR để phòng chống dịch bệnh tại trước cổng, cửa các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.
Đề nghị mọi người cài Hue-S để nắm thông tin chính xác tình hình dịch bệnh và nhận thông báo, cảnh bảo để phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.
Rất mong doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và bà con chung tay phòng chống dịch bệnh covid-19.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]