THÔNG BÁO
Tuyển người lao động dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn
  
Cập nhật:28/12/2022 3:50:42 CH

Để thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhà thầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài như sau:
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]