THÔNG BÁO
Tổ chức đấu giá sử dụng tài sản cơ sở nhà, đất số 57 Đặng Dung, phường Thuận Thành, thành phố Huế
  
Cập nhật:04/02/2019 3:47:08 CH

Ngày 03/02/2019, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế có thông báo về việc tổ chức đấu giá sử dụng tài sản cơ sở nhà, đất số 57 Đặng Dung, phường Thuận Thành, thành phố Huế.

Tài sản sử dụng vào mục địch cho thuê cơ sở nhà, đất số 57 Đặng Dung, phường Thuận Thành, thành phố Huế.

- Diện tích đất: 4.550,2 m2

- Diện tích xây dựng (Diện tích sử dụng): 2.592,3 m2

- Mục đích sử dụng tài sản cho thuê: Triển khai thực hiện dự án phục hồi Thái Y Viện Triều Nguyễn - Bảo tồn và phát triển ngành y học cổ truyền Thừa Thiên Huế gắn với sự phát triển văn hóa dân tộc.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm!


Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo về việc tổ chức đấu giá sử dụng tài sản cơ sở nhà, đất số 57 Đặng Dung, phường Thuận Thành, thành phố Huế (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
www.thuthienhue.gov.vn
 Bản in]