THÔNG BÁO
Thông tin về Hội sách Cần Thơ lần thứ III năm 2019
  
Cập nhật:21/01/2019 2:20:54 CH

Hội sách TP.Cần Thơ lần thứ III - 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019 với quy mô trên 300 gian hàng của hơn 100 đơn vị hoạt động trên lĩnh vực xuất bản, in, phát hành sách và văn hóa phẩm trên cả nước.

Nhằm tuyên truyền quảng bá rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân trong cả nước và bạn bè quốc tế về Hội sách thành phố Cần Thơ lần thứ III - 2019, Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế xin giới thiệu địa chỉ truy cập thông tin về Hội sách Cần Thơ lần thứ III - 2019 tại địa chỉ sau:

http://hoisach.cantho.gov.vn/ (nhấn vào đây để xem)

 Bản in]