THÔNG BÁO
Thông tin về Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018
  
Cập nhật:23/10/2018 9:35:37 SA

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên sẽ được tổ chức tại tỉnh Gia Lai từ ngày 30/11/2018 đến ngày 02/12/2018 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Để sự kiện văn hóa lan tỏa rộng rãi, góp phần tôn vinh, phát huy giá trị của kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể đại diện của nhân loại “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”, quảng bá hình ảnh văn hóa Tây Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế biết đến sự kiện này, Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế xin giới thiệu địa chỉ trang web của Lễ hội: http://festivalcongchieng.gialai.gov.vn


 Bản in]