THÔNG BÁO
Thông tin các gói tín dụng
  
Cập nhật:06/07/2021 10:58:07 SA

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Công văn số 418/TTH-THNSKSNB ngày 30/6/2021 thông tin các gói, sản phẩm tín dụng còn hiệu lực của một số ngân hàng trên địa bàn.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Mẫu biểu (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]