THÔNG BÁO
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2020
  
Cập nhật:21/01/2021 10:48:35 SA

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020, gồm các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng văn phòng: 05, trong đó vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản trị: 02, Chuyên viên hành chính: 01, Chuyên viên số hóa: 02

2. Thời hạn nộp hồ sơ: kể từ 7 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 04 tháng 01 năm 2021 (trong giờ hành chính, trừ các ngày thứ bảy và chủ nhật)

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, 16 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế).

Các nội dung chi tiết được ban hành kèm theo Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, đăng tải tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế: http://thuathienhue.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kính thông báo!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]