THÔNG BÁO
Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh
  
Cập nhật:30/09/2019 7:50:56 SA

Theo Thông báo số 198/TB-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2019 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 02/10/2019; tuy nhiên, do bận công tác nên buổi tiếp công dân trên sẽ được bố trí vào lúc 14 giờ ngày 30/9/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế)./.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]