THÔNG BÁO
Thông báo về việc tham gia, hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề "Tự hào một dải biên cương"
  
Cập nhật:21/04/2022 9:37:59 SA

Ngày 18/4/2022, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 406-CV/BTGTU về việc tham gia, hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề "Tự hào một dải biên cương".

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:

1. Thường trực các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh chỉ đạo công tác tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi trên các trang thông tin điện tử và hệ thống phát thanh, truyền hình của địa phương, đơn vị (nếu có)...; vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi.

2. Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, đăng tải Thể lệ và Banner về Cuộc thi trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và Cổng Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh để thông báo rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Hội Nhà báo, Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các chi hội; động viên các cơ quan báo chí, xuất bản, các nhà báo, phóng viên, hội viên, văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh tham gia.

4. Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh quan tâm, nghiên cứu, chọn ít nhất 03 tác phẩm gửi tham dự Cuộc thi.

5. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu các quy định trong Thể lệ, lựa chọn và gửi tác phẩm dự thi đúng hạn (trước ngày 30/8/2022), theo địa chỉ website: www.anhnghethuatbiengioi2022.com.vn

Đính kèm Thể lệ, banner Cuộc thi và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ: https://tinhuytthue.vn/ipage/ban-tuyen-giao-tinh-uy)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]