THÔNG BÁO
Thông báo về việc tham gia giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021
  
Cập nhật:27/01/2021 9:47:52 SA

Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn bản số 22/KH-UBATGTQG về việc Tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021 với những nội dung như sau:

1. Tên giải thưởng: Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021”

2. Đơn vị tổ chức: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

3. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 14/1/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/1/2021. Lễ trao giảo dự kiến tháng 12/2021

4. Thể loại tác phẩm tham dự: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ảnh…thuộc loại hình Báo in, Báo điện tử.

5. Cách thức gửi tác phẩm tham dự:

a) Hồ sơ tham dự:

-Nhà báo, nhóm tác giả hoặc cá nhân có tác phẩm dự thi cần có văn bản của cơ quan báo chí gửi kèm chứng nhận những tác phẩm đó đã đăng trên báo; cá nhân không công tác tại cơ quan báo chí phải có xác nhận của cơ quan báo chí đăng tác phẩm.

-Đối với tác phẩm Báo in tham gia Giải thưởng có thể gửi bài báo đã được đăng (có thể cắt trên báo hoặc bản photo) và ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải.

-Đối với tác phẩm Báo điện tử tham gia Giải thưởng phải in ra khổ A4, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

-Đối với loạt bài: tối đa 5 kỳ, có tiêu đề chung, và được đăng tải liên tục trên các số báo liền nhau.

-Tác phẩm ảnh báo chí (ảnh đơn, ảnh bộ) tham dự giải thưởng phải in ra, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải

b) Nơi nhận tác phẩm tham dự: Các tác phẩm tham dự Giải thưởng gửi về Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Ngoài phong bì ghi rõ: Tham dự Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021”. Thể lệ và kết quả cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vn

6. Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải đặc biệt: 20 triệu đồng/giải; 02 giải Nhất: 10 triệu đồng/giải; 05 giải Nhì: 7 triệu đồng/giải; 10 giải Ba: 5 triệu đồng/giải; 15 Giải Khuyến Khích: 2 triệu đồng/giải; 01 giải Ảnh báo chí: 5 triệu đồng

Ngoài ra, BTC trao 03 giải đồng hạng dành cho các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất; giá trị 5 triệu đồng/giải.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 22/KH-UBATGTQG (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]