THÔNG BÁO
Thông báo về việc tạm hoãn tiếp dân của Lãnh đạo UBND tỉnh vào ngày 21/12/2022
  
Cập nhật:20/12/2022 11:04:35 SA

Ngày 20/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có Thông báo số 443/TB-UBND về việc tạm hoãn tiếp dân của Lãnh đạo UBND tỉnh

Theo Thông báo số 232/TB-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 06 tháng cuối năm 2022 thì đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 21/12/2022. Tuy nhiên, do Lãnh đạo UBND tỉnh có lịch công tác đột xuất nên buổi tiếp công dân trên tạm hoãn; UBND tỉnh sẽ thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 TB số 443/TB-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]