THÔNG BÁO
Thông báo về việc tạm hoãn tiếp dân của Lãnh đạo UBND tỉnh (ngày 24/6/2020)
  
Cập nhật:23/06/2020 11:15:46 SA

Theo Thông báo số 482/TB-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2020 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại địa bàn huyện A Lưới vào ngày 24/6/2020. Tuy nhiên, do Lãnh đạo UBND tỉnh có công tác đột xuất nên buổi tiếp công dân trên tạm hoãn; UBND tỉnh sẽ thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]