THÔNG BÁO
Thông báo về việc tạm hoãn tiếp dân của Lãnh đạo UBND tỉnh (ngày 21/01/2020)
  
Cập nhật:20/01/2020 2:03:01 CH

Theo Thông báo số 482/TB-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2020 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại địa bàn huyện Phú Vang vào ngày 21/01/2020. Tuy nhiên, do đang đi công tác tại nước ngoài nên buổi tiếp công dân trên tạm hoãn và được thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]