THÔNG BÁO

Thông báo về việc tạm hoãn tiếp dân của Lãnh đạo UBND tỉnh (ngày 11/5/2023)

  
Cập nhật:10/05/2023 2:16:37 CH

Ngày 10/5/2023, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 186/TB-UBND về việc tạm hoãn tiếp dân của Lãnh đạo UBND tỉnh.

Theo Thông báo số 28/TB-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì đồng chí Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 11/5/2023. Tuy nhiên, do đồng chí Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có công tác đột xuất theo kế hoạch của cơ quan cấp trên nên buổi tiếp công dân nêu trên tạm hoãn và được thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 186/TB-UBND (Kích vào file để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]