THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức sát hạch ứng viên tuyển dụng viên chức CTTĐT
  
Cập nhật:05/11/2019 9:32:19 SA

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Hội đồng xét tuyển viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2019 theo Thông báo tuyển dụng số 38/TB-VPUB, ngày 10/9/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.

I. Về kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển:

Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2019 đã thống nhất có 3/4 hồ sơ ứng viên đạt yêu cầu 

II. Kế hoạch tổ chức sát hạch

Hội đồng xét tuyển viên chức Văn phòng UBND tỉnh tổ chức sát hạch các ứng viên để tuyển dụng, cụ thể:

1. Thời gian: vào ngày 15 tháng 11 năm 2019, Lễ Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút.

 2. Nội dung

 - Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;

  - Nghiệp vụ chuyên môn.

3. Địa điểm: tại Văn phòng UBND tỉnh, 16 Lê Lợi, thành phố Huế.        

Lưu ý: Ứng viên có mặt tại Văn phòng UBND tỉnh trước lễ khai mạc 20 phút và phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh.

(Xem chi tiết tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo ()
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]