THÔNG BÁO
Thông báo về việc tạm hoãn tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 04/6/2019)
  
Cập nhật:03/06/2019 1:31:16 CH

Theo Thông báo số 331/TB-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 04/6/2019.Tuy nhiên, do đi công tác tại Hà Nội tham dự Kỳ họp thứ 10 Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (kể từ ngày 22/5/2019 đến 17/6/2019) nên buổi tiếp công dân trên tạm hoãn và được thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]