THÔNG BÁO
Thông báo về việc tạm hoãn tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 04/12/2019)
  
Cập nhật:02/12/2019 4:06:31 CH

Theo Thông báo số 198/TB-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2019 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 04/12/2019. Tuy nhiên, do bận tham Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 tại Văn phòng Tỉnh ủy nên buổi tiếp công dân trên tạm hoãn và được thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]