THÔNG BÁO
Thông báo về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Thành phố giáo dục Quốc tế Huế tại Khu E – Đô thị mới An Vân Dương
  
Cập nhật:14/04/2022 4:45:08 CH

Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Thành phố giáo dục Quốc tế Huế tại Khu E – Đô thị mới An Vân Dương.

Chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 793/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
2 Quyết định số 793/QĐ-UBND (Tiếng Anh) (Kích vào để xem chi tiết)
3 PL (bản Tiếng Anh) (Kích vào để xem chi tiết)
4 PL (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]