THÔNG BÁO
Thông báo về việc phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề "Tự hào một dải biên cương"
  
Cập nhật:07/05/2020 3:16:54 CH

Theo tinh thần Công văn số 8462-CV/BTGTW, ngày 27/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị quan tâm triển khai, phát động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề "Tự hào một dải biên cương" 

Đây là cuộc thi rất có ý nghĩa nhằm mục đích tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thiết thực chào mừng Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban tổ chức cuộc thi nhận các tác phẩm dự thi từ 02/5/2020 đến hết ngày 30/9/2020 thông qua website: http://www.anhnghethuatbiengioi2020.com/

(Chi tiết thể lệ cuộc thi vui lòng nhấn vào đường link trên)

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối