THÔNG BÁO
Thông báo về việc nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021
  
Cập nhật:19/04/2021 4:37:03 CH

UBND thành phố thông báo về việc nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng (Kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021) và ngày Quốc tế Lao động 01/5) năm 2021 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được bố trí thời gian nghỉ lễ như sau:

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch): Nghỉ 01 ngày 21/4/2021 (Thứ Tư).

- Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5: Nghỉ 02 ngày 30/4/2021 (Thứ Sáu) và ngày 01/5/2021 (Thứ Bảy). Do ngày thứ Bảy là ngày nghỉ hằng tuân nên công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ bù vào ngày 03/5/2021 (Thứ Hai).

2. Về treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và khẩu hiệu chào mừng: tại các cơ quan, công sở của Đảng, chính quyền, đoàn thể, các nơi công cộng treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và khẩu hiệu chào mừng Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5; hộ gia đình treo cờ Tổ quốc; kiểm tra, thay các cờ đã cũ, hư hỏng. Thời gian: từ ngày 19/4 đến hết ngày 03/5/2021.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở cơ quan và các đơn vị thuộc quyền quản lý; UBND các phường kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân thực hiện việc treo cờ Tổ quốc; tăng cường công tác trực ban, trực tự vệ đảm bảo an ninh, an toàn cơ quan trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ.

4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền rộng rãi nội dung Thông báo này.

Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương và nhân dân biết, thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]