THÔNG BÁO
Thông báo về việc mời quan tâm đề xuất đầu tư dự án Đầu tư xây dựng bến số 04, số 5 cảng Chân Mây
  
Cập nhật:20/07/2022 2:27:03 CH

Ngày 20/7/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh ban hành Thông báo số 1751/TB-KKTCN Về việc mời quan tâm đề xuất đầu tư dự án Đầu tư xây dựng bến số 04, số 5 cảng Chân Mây.

Dự án đầu tư xây dựng bến số 04, số 05 cảng Chân Mây tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh năm 2021, định hướng đến năm 2022 tại Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 09/4/2021, điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 và Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 07/7/2022. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý (https://bqlkktcn.thuathienhue.gov.vn/?gd=20&cn=129&tc=12181).

Để đảm bảo công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm đầu tư dự án Đầu tư xây dựng bến số 04, số 5 cảng Chân Mây với các thông tin sơ bộ như sau:

1. Thông tin về dự án

1.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng bến số 04, số 5 cảng Chân Mây.

1.2. Địa điểm thực hiện: Khu cảng Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.3. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Bến số 4, Bến số 5 – cảng Chân Mây với hạ tầng cầu cảng, kho, bãi, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống trang, thiết bị,… để đảm bảo điều kiện cung cấp dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, lưu kho bãi, vận tải hàng hóa và các dịch vụ liên quan đến vận tải, dịch vụ hỗ trợ liên quan khác.

1.4. Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng 02 cầu cảng cho tàu hàng tổng hợp/container, chiều dài 02 cầu cảng là 540m (mỗi cầu cảng là 270m), kho, bãi, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống trang, thiết bị,… đảm bảo khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp đến 70.000 DWT, tàu container đến 4.000 TEU.

1.5. Diện tích sử dụng đất và mặt nước dự kiến: Khoảng 26,3 ha, trong đó:

- Diện tích khu đất cảng khoảng 20,4ha;

- Diện tích khu nước trước bến khoảng 5,9ha.

1.6. Vốn đầu tư: Khoảng 1.600 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án tối thiểu là 240 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư.

1.7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

1.8. Tiến độ thực hiện dự án: 30 tháng kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa, dự kiến như sau:

- Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng cầu cảng số 04 (dài 270m), khu trung tâm điều hành, hạ tầng kỹ thuật, kho, bãi hàng, giao thông, cây xanh cảnh quan; diện tích sử dụng đất khoảng 12,1ha, mặt nước khoảng 2,95ha:

+ Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư: Quý I/2023;

+ Khởi công xây dựng: Quý II/2023;

+ Hoàn thành đưa vào hoạt động: Quý I/2024.

- Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng cầu cảng số 05 (dài 270m), kho, bãi hàng, cây xanh cảnh quan; diện tích sử dụng đất khoảng 8,3ha, mặt nước khoảng 2,95ha:

+ Khởi công xây dựng: Quý I/2024;

+ Hoàn thành đưa vào hoạt động: Quý I/2025.

2. Yêu cầu về năng lực nhà đầu tư

2.1. Năng lực tài chính

Nhà đầu tư phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và có khả năng huy động  vốn (đối với 85% vốn còn lại) để thực hiện án theo tiến độ (Đính kèm tài liệu chứng minh vốn chủ sở hữu và vốn huy động).

2.2. Năng lực kinh nghiệm

Nhà đầu tư có đủ kinh nghiệm để thực hiện dự án, có năng lực kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ logistics, quản lý vận hành, khai thác tàu biển chở container (Đính kèm tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm).

3. Hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư

Hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

4. Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư: Trước 16:00 ngày 05/8/2022.

5. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Tên cơ quan: Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế).

Địa chỉ nộp hồ sơ: Số 01- Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mọi thông tin cần biết, nhà đầu tư liên hệ: Phòng Đầu tư, Doanh nghiệp và Lao động, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (Địa chỉ: Trung tâm hành chính tập trung, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234 3831324, Website: https://bqlkktcn.thuathienhue.gov.vn)./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo mời quan tâm đề xuất đầu tư dự án Đầu tư xây dựng bến số 04, số 5 cảng Chân Mây (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]