THÔNG BÁO
Thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh (ngày 25 tháng 03 năm 2021)
  
Cập nhật:25/03/2021 10:12:57 SA

Ngày 23/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 125/TB-UBND và Công văn số 2353/UBND-TD2 về việc bố trí và tổ chức tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh (số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, Thành phố Huế) vào lúc 14 giờ 00 ngày 25 tháng 03 năm 2021. Tuy nhiên, do Lãnh đạo UBND tỉnh bận lịch công tác đột xuất nên buổi tiếp công dân nêu trên tạm hoãn và sẽ được thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 126/TB-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]