THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng tải thông tin tiếp nhận hồ sơ để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Mỏ Diều
  
Cập nhật:12/04/2022 3:59:01 CH

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Công văn số 742/KKTCN-QHXDTNMT ngày 08/4/2022 về việc đăng tải thông tin tiếp nhận hồ sơ để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Mỏ Diều. Nội dung cụ thể như sau:

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Đơn đề nghị (kèm theo hồ sơ) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Á về việc xin thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 02/3/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp đã ban hành Thông báo số 427/TB-KKTCN công khai thông tin đơn vị xin thăm dò theo quy định. Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp ban hành Thông báo số 427/TB-KKTCN ngày 02/3/2022 và chỉ có 01 đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Á nộp hồ sơ. Qua xem xét hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản của Công ty, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp nhận thấy hồ sơ do Công ty nộp đầy đủ theo quy định; ngày 06/4/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp đã ban hành Thông báo số 718/TB-KKTCN về việc tiếp nhận hồ sơ để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Mỏ Diều của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Á.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]