THÔNG BÁO
Thông báo về việc chính thức triển khai đăng ký lịch cấp căn cước công dân trên ứng dụng HUE-S
  
Cập nhật:25/05/2021 3:16:07 CH
Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tạo thuận lợi cho người dân, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức triển khai đăng ký lịch cấp căn cước công dân trên ứng dụng HUE-S. Cài đặt ứng dụng Hue-S tại: https://huecity.vn Tổng đài hỗ trợ: 19001075

 

 Bản in]