THÔNG BÁO
Thông báo về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế Huế tại Khu E - Đô thị mới An Vân Dương
  
Cập nhật:14/04/2022 4:34:39 CH

Ngày 15/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3301/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế Huế tại Khu E - Đô thị mới An Vân Dương với các nội dung sau đây:

1. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Tên dự án: Thành phố Giáo dục Quốc tế Huế tại Khu E - Đô thị mới An Vân Dương.

3. Mục tiêu dự án:

- Hình thành Đô thị giáo dục Quốc tế - Huế với đầy đủ các cấp bậc học từ Mầm non đến đào tạo sau Đại học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân khắp cả nước, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An,…và có thể mở rộng đối với du học sinh Lào và Bắc Thái Lan và các khu vực khác.

- Góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố Huế và bộ mặt kiến trúc cảnh quan của Khu đô thị mới An Vân Dương nói riêng, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.

4. Quy mô dự án:

- Diện tích sử dụng đất: Khoảng 194.773m2.

- Công suất thiết kế: Đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng trên 10.000 học sinh/sinh viên mỗi năm bao gồm cả năm khối lớp từ Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Đại học đến sau Đại học và khoảng gần 500 nhân sự cơ hữu phục vụ cho số lượng học sinh này.

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Hình thành thành phố giáo dục đạt chuẩn quốc tế

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: Theo Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu E (tỷ lệ 1/2000) – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế, các khu đất ký hiệu TH4 và TH5 có các thông số như sau:

+ Diện tích kh TH4: 115.615m2.

+ Diện tích khu TH5: 79.158m2.

+ Chức năng sử dụng đất: Đất trường học (cấp đô thị).

+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%;

+ Tầng cao xây dựng: tối đa 05 tầng;

+ Hệ số sử dụng đất tối đa: 2,0 lần.

Quy mô kiến trúc xây dựng chính thức sẽ được cụ thể hóa theo quy hoạch chi tiết, phương án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Vốn đầu tư của dự án: Khoảng 1.134.357.294.000 đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất).

Trong đó:

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án                : 1.092.036.029.000 đồng.

- Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  :  42.321.294.000 đồng.

6. Thời gian hoạt động dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư có quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Tại khu đất TH4 và TH5, thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, thuộc phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 48 tháng kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa. Trong đó, thời gian hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật không quá 12 tháng.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

10. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định hiện hành.

Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa: Cơ sở thực hiện, xã hội hóa phải thuộc danh mục các loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn được quy định tại các Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và các quy định sửa đổi bổ sung có liên quan.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 3301/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
2 Quyết định số 3301/QĐ-UBND (Tiếng Anh) (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]