THÔNG BÁO
Thông báo về việc bố trí lại buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh
  
Cập nhật:30/06/2020 11:10:00 SA

Theo Thông báo số 482/TB-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2020 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì đồng chí Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại địa bàn huyện A Lưới vào ngày 24/6/2020.

Tuy nhiên, do đồng chí Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh bận công tác đột xuất nên UBND tỉnh đã có Thông báo số 239/TB-UBND ngày 22/6/2020 về việc tạm hoãn buổi tiếp công dân nói trên. Nay, buổi tiếp công dân trên được bố trí lại vào lúc 14 giờ 00 ngày 01/7/2020 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]