THÔNG BÁO
Thông báo về việc bố trí lại buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh
  
Cập nhật:10/08/2019 8:09:25 SA

Theo Thông báo số 198/TB-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2019 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 07/8/2019. Tuy nhiên, do đang tham gia đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ tại Nhật Bản (kể từ ngày 04/8/2019 đến ngày 08/8/2019) nên UBND tỉnh đã có Thông báo số 275/TB-UBND ngày 05/8/2019 về việc tạm hoãn buổi tiếp công dân nói trên. Nay, buổi tiếp công dân trên được bố trí lại vào lúc 08 giờ 00 ngày 15/8/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế).

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối