THÔNG BÁO
Thông báo về việc bố trí lại buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh (ngày 01/4/2021)
  
Cập nhật:30/03/2021 10:03:57 SA

Ngày 25/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 126/TB-UBND về hoãn buổi tiếp dân định kỳ của đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 18/3/2021; Nay, buổi tiếp công dân trên được bố trí lại vào lúc 14 giờ 00 ngày 01/4/2021 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế).

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]