THÔNG BÁO
Thông báo về việc bố trí lại buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh ( Lịch tiếp ngày 21/7/2022 được bố trí lại vào ngày 27/7/2022)
  
Cập nhật:25/07/2022 10:57:16 SA

Ngày 18/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 264/TB-UBND về việc hoãn buổi tiếp dân định kỳ của đồng chí Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày  21/7/2022; Nay, buổi tiếp công dân trên được bố trí lại vào lúc 08 giờ 00 ngày 27/7/2022 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế).  

Đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 269/TB-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]