THÔNG BÁO
Thông báo về việc bố trí lại buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh
  
Cập nhật:09/12/2019 3:40:37 CH

Theo Thông báo số 198/TB-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2019 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 04/12/2019. Tuy nhiên, do bận tham Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 tại Văn phòng Tỉnh ủy nên UBND tỉnh đã có Thông báo số 457/TB-UBND ngày 02/12/2019 về việc tạm hoãn buổi tiếp công dân nói trên. Nay, buổi tiếp công dân trên được bố trí lại vào lúc 13 giờ 30 ngày 11/12/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế).

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]