THÔNG BÁO
Thông báo về việc bố trí lại buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 12/10/2021
  
Cập nhật:11/10/2021 11:09:05 SA

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 397/TB-UBND về hoãn buổi tiếp dân định kỳ của đồng chí Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 16/9/2021; Nay, buổi tiếp công dân trên được bố trí lại vào lúc 08 giờ 00 ngày 12/10/2021 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế).

Đề nghị tổ chức, cá nhân, công dân tuân thủ quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế tại buổi tiếp công dân.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]