THÔNG BÁO
Thông báo về việc bổ sung danh mục đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022
  
Cập nhật:27/04/2022 8:16:38 SA

Ngày 26/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1320/STNMT-TN về việcđăng tải thông tin bổ sung danh mục đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Theo đó, ngày 22/4/2022 UBND tỉnh đã có Công văn số 3961/UBND-TN thống nhất bổ sung Khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương (ký hiệu QHĐ 18) vào danh mục đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp của Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, cụ thể:

1. Loại khoáng sản: Đất làm vật liệu san lấp;

2. Vị trí mỏ: Khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy (thuộc QHĐ18).

3. Diện tích: 14,7 ha;

4. Khu vực mỏ đã được UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Hoàng Ngọc trả lại Giấy phép khai thác tại Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 29/3/2022

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]