THÔNG BÁO
Thông báo về Tổ chức Lễ Quốc tang của đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
  
Cập nhật:13/08/2020 4:46:21 CH

Thực hiện Thông cáo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Lễ Quốc tang của đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo hình thức quốc tang trong 02 ngày (từ ngày 14/8/2020 đến ngày 15/8/2020); triển khai Công điện số 2954/CĐ-BVHTTDL, ngày 12/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP, ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Về việc treo cờ rủ:

- Các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh treo cờ rũ trong thời gian 02 ngày Lễ Quốc tang (từ ngày 14/8/2020 đến ngày 15/8/2020).

- Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

2. Về việc dự Lễ viếng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ cử Đoàn đại biểu dự Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Việc dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang:

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, ban ngành đoàn thể; các tổ chức chính trị xã hội; các địa phương dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong 02 ngày (từ ngày 14/8/2020 đến ngày 15/8/2020).

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trì dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong 02 ngày (từ ngày 14/8/2020 đến ngày 15/8/2020).

Nhận được Thông báo này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 327/TB-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]