THÔNG BÁO
Thông báo về Kế hoạch tổ chức Kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2018
  
Cập nhật:23/10/2018 11:27:54 SA
Ngày 18 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2329/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018. Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm!
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]