THÔNG BÁO
Thông báo tìm kiếm người bi yêu cầu tuyên bố mất tích của Tòa án nhân dân thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:20/04/2021 9:57:17 SA

Ngày 07/4/2021, Tòa án nhân dân thành phố Huế ban hành Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích số 61/2021/QĐ-TA với nội dung như sau:

1. Thông báo tìm kiếm ông Dương Văn Đợi, sinh ngày 07/1/1970

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Số 121 đường Đặng Văn Ngữ, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Dương Văn Đợi vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 12 năm 2017

2. Khi biết dược thông báo này, đề nghị ông Dương Văn Đợi liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Huế theo địa chỉ 60 đường Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Dương Văn Đợi thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Huế theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân phường An Đông, thành phố Huế, người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Dương Văn Đợi thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]