THÔNG BÁO
Thông báo tìm kiếm người bi yêu cầu tuyên bố mất tích của Tòa án nhân dân huyện Nam Đông
  
Cập nhật:05/04/2021 10:52:31 SA

Ngày 26/3/2021, Tòa án nhân dân huyện Nam Đông ban hành Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích số 66/QĐ-TA với nội dung như sau:

1. Thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Phương, sinh năm: 1985

Nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Ka tư, xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chị Nguyễn Thị Phương vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 06 năm 2018.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Nguyễn Thị Phương liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Nam Đông theo địa chỉ "Tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế để giải quyết theo yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Nguyễn Thị Phương ở đâu thì Thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Nam Đông theo địa chỉ như trên; Ủy ban nhân dân xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế; người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Nguyễn Thị Phương thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự về tuyên bố một người mất tích.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 66/QĐ-TA (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]