THÔNG BÁO
Thông báo thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
  
Cập nhật:09/10/2018 1:37:22 CH

Cục Thi hành án dân sự vừa có Thông báo số 343/TB-CTHADS ngày 03/10/2018 thông báo thời gian tổ chức thi tuyển công chức vào làm việc tại cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. 

Thời gian tổ chức thi: Dự kiến từ ngày 20-22/12/2018 tại thành phố Hà Nội

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 16h00 ngày 30/10/2018

Chi tiết xem tại Thông báo đính kèm số 343/TB-CTHADS

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 343/TB-CTHADS (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]